AB-vergadering 6 maart 2019

Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan het Dampten 2 te Hoorn.

Op 6 maart 2019 zal om 13:00 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden gehouden.
De vergaderstukken liggen vanaf heden ook ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Onselen, managementassist RUD NHN: mvanonselen@rudnhn.nl