Vergadering Algemeen bestuur 15 december 2014

Op 15 december zal om16.30 de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst NH plaatsvinden. Deze vergadering is openbaar. In de bijlage treft u de agenda aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Langereis, directiesecretaris RUD NHN: elangereis@rudnhn.nl.

Agenda AB RUD NHN 15 december 2014.pdf