Vergadering Algemeen bestuur 9 maart 2016

Op 9 maart 2016 zal om 15:00 uur de algmene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst NH worden gehouden. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan het Damten 2 te Hoorn.

De vergaderstukken liggen vanaf heden ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Onselen, managamentassist RUD NHN: mvanonselen@rudnhn.nl.