Vergadering Algemeen bestuur 11 juli 2018

Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan het Dampten 2 te Hoorn

Op 11 juli 2018 zal om 09:30 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden gehouden.
De vergaderstukken liggen vanaf heden ook ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Onselen, managamentassist RUD NHN: mvanonselen@rudnhn.nl