Vergadering Algemeen bestuur 12 december 2018

Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan het Dampten 2 te Hoorn.

Op 12 december 2018 zal om 10:00 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden gehouden.
De vergaderstukken liggen vanaf heden ook ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Onselen, managementassist RUD NHN: mvanonselen@rudnhn.nl