Vergadering Algemeen bestuur 13 juli 2016

Op woensdag 13 juli 2016 zal om 10:00 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Hollands Noord worden gehouden. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan de Dampten 2 te Hoorn.

De vergaderstukken liggen vanaf heden ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Onselen, managementassistente: mvanonselen@rudnhn.nl.