Vergadering Algemeen bestuur 8 maart 2018

Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan het Dampten 2 te Hoorn.

Op 8 maart 2018 zal om 10:00 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden gehouden.
De vergaderstukken liggen vanaf heden ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Onselen, managamentassist RUD NHN: mvanonselen@rudnhn.nl