Vergadering Algemeen bestuur 28 augustus 2015

Algemeen

 1. Opening / mededelingen / vaststellen agenda / verslag.
 • Concept verslag: AB 2 juli (ter vaststelling, bijlage 1).
 1. Bestuursvoorstel voorgenomen opname provinciale VTH-plustaken
 • (ter vaststelling, bijlage 2, AB-Besluit, bestuursvoorstel, informeel advies OR).
 1. Stand van zaken DIV / ICT / Kwaliteitscriteria / et cetera
 • (mondeling, dhr. Bouwens)

Financieel

 1. Geen onderwerpen benoemd.

Personeelszaken

 1. Geen onderwerpen benoemd.

Overige

 1. Poststukken
 • Informeel advies OR Intentieverklaring en Projectbegroting opname VTH-plustaken (bijlage 6),
 1. Rondvraag