01-06-2018 Beschikking Twuyverweg 45 te Sint Pancras in de gemeente Langedijk

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van het door Stichting Bodembeheer Nederland ingediende evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie Garage Bree, Twuyverweg 45 te Sint Pancras in de gemeente Langedijk.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 1 juni tot 14 juli 2018 ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer N.G.P. Bizot, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.