07-02-2020 Beschikking Voormalige stortplaats aan de Oosterdijk, Bergen

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een besluit genomen over de bodemkwaliteit op de locatie Voormalige stortplaats aan de Oosterdijk in de gemeente Bergen. Het besluit is aangevraagd door Het college van burgemeester en wethouders van Bergen.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 7 februari tot 20 maart 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer N.G.P. Bizot, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.