09-04-2020 Beschikking Oude Rijkswerf Willemsoord, gebouw 39 - 41 te Den Helder in de gemeente Den Helder

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van ingediende grondonderzoeken, ingestemd met het beëindigen van de actieve nazorgmaatregelen op de locatie Oude Rijkswerf Willemsoord, gebouw 39 - 41 te Den Helder in de gemeente Den Helder. De instemming met het nazorgprogramma van

7 mei 2007 wordt hiermee ingetrokken.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 9 april tot 21 mei 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer J.V.J.M Kuyper, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.