15 oktober 2020 Beschikking Provincialeweg N506 (Lageweg - Blokdijk - De Hout) in de gemeente Drechterland

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

BAM Infra Wegen Regio West  is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Provincialeweg N506 (Lageweg - Blokdijk - De Hout) in de gemeente Drechterland. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over het deelsaneringsplan.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 15 oktober tot 26 november 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer E. Burggraaff, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.