16 juli 2020 Beschikking Kelvinstraat 8-16 te Heerhugowaard

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over de aanvraag vaststelling bodemkwaliteit en instemming saneringsplan op de locatie Kelvinstraat 8-16, in de gemeente Heerhugowaard. Het besluit is aangevraagd, namens mevrouw A.J. Willinge, Kennemeroord 26, 2101 MX te Heemstede, door mevrouw F. Goossens-Verhagen, Franz Schubertlaan 76, 2102 EM te Heemstede.

 

Besluit

De OD NHN heeft besloten de aanvraag (conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht) buiten behandeling te stellen omdat de aanvraag niet volledig is en de ontbrekende gegevens niet geleverd zijn binnen de gestelde termijn.  

Wij hebben conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot drie maanden de tijd gegeven om de ontbrekende gegevens te leveren.

 

Besluit buiten behandeling

Omdat de ontbrekende gegevens niet binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend stellen wij de aanvraag van 20 december 2019 tot het nemen van een beschikking, conform artikel 4:5, eerste lid onder c van de Awb, buiten behandeling.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer N.G.P. Bizot, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.