17-10-2020 Beschikking Provinciale weg N242/Westerweg te Heerhugowaard

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van het door Qirion bv ingediende monitoringsresultaten, ingestemd met de beëindiging van de nazorgverplichting op de locatie Provinciale weg N242/Westerweg te Heerhugowaard.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 17 januari tot 21 februari 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer N.G.P. Bizot, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.