17 juli 2020 Beschikking Wogmeer 3 te Hensbroek in de gemeente Koggenland

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland  is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Wogmeer 3 te Hensbroek in de gemeente Koggenland. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over de bodemkwaliteit en het saneringsplan.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 17 juli tot 28 augustus 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer E. Burggraaff, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.