20-05-20 Beschikking deelsanering Nieuwstraat 41-51 te Schagen

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

Van Gelder Telecom bv is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Nieuwstraat 41-51 te Schagen. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over het deelsaneringsplan.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 20 mei tot 1 juli 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer E. Burggraaff, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.