24 december 2020 Beschikking Kievitsstraat 2 te Wieringerwerf in de gemeente Hollands Kroon

Kennisgeving 

 

WET BODEMBESCHERMING 

 

Beschikking 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van een ingediend evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie Kievitsstraat 2 te Wieringerwerf in de gemeente Hollands Kroon. 

 

Inzage 

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 24 december 2020 tot  
4 februari 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak. 

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer R. Zonneveld, tel.: 088-102 1300. 

 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.