24 december 2020 Beschikking Waalderstraat 15 te Den Burg in de gemeente Texel

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Waalderstraat 15 te Den Burg in de gemeente Texel. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over het saneringsplan.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 24 december tot 4 februari 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer J.V.J.M. Kuyper, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.