28-05-2020 Beschikking OBC Smeerenburg in de gemeente Den Helder

KENNISGEVING

Wet Bodembescherming

 

Beschikking

Het Rijksvastgoedbedrijf is van plan civieltechnische grondwerkzaamheden uit te voeren op de locatie OBC Smeerenburg te Den Helder. Dit is gemeld bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over het saneringsplan.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 28 mei tot 9 juli 2020 ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer J.V.J.M. Kuyper, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.