29 oktober 2020 Beschikking Rijdersstraat 117 te 't Veld in de gemeente Hollands Kroon

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

Roy van Berkel bv is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Rijdersstraat 117 te 't Veld in de gemeente Hollands Kroon. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over de bodemkwaliteit en het deelsaneringsplan.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 29 oktober tot 10 december 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer J.V.J.M. Kuyper, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.