31-01-2020 Beschikking voormalig tankstation Rijksweg A7 te Middenmeer in de gemeente Hollands Kroon

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van het door Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, dienst Infrastructuur ingediende monitoringsresultaten, ingestemd met de uitgevoerde nazorgverplichting en het beëindigen van de monitoringsverplichting op de locatie voormalig tankstation Rijksweg A7 te Middenmeer in de gemeente Hollands Kroon.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 31 januari tot 13 maart 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer J.V.J.M. Kuyper, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.