3 december 2020 Beschikking Breestraat 22 te Opmeer

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Wijziging tenaamstelling

Chevron Netherlands heeft een verzoek ingediend tot wijziging van de beschikking van 18 mei 2020 met zaaknummer OD.308915. Het betreft de locatie Breestraat 22 te Opmeer. Dit verzoek is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ingestemd met het wijzigen van de beschikking. De wijziging betreft de verlenging van het termijn waarin gestart dient te worden met de saneringswerkzaamheden.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 3 december tot 14 januari 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, tel.: 088-102 13 00, onder vermelding van het zaaknummer 325891.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.