6 augustus 2020 Beschikking Flevolaan 1-5 te Enkhuizen

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

Renolit Nederland bv is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Flevolaan 1-5 te Enkhuizen. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over de het deelsaneringsplan.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 6 augustus tot 17 september 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer N. Bizot, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.