8 oktober 2020 Beschikking wegbermen vallend onder het raamsaneringsplan in de gemeente Opmeer

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

 

Verlenging beschikkingstermijn en uitgevoerde sanering

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft twee verzoeken ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, namelijk

  • Een verzoek tot verlenging van de beschikking van 29 augustus 2016 met zaaknummer RUD16.196733. De beschikking betreft de locatie wegbermen vallend onder het raamsaneringsplan in de gemeente Opmeer.
  • Een verzoek om in te stemmen met de uitgevoerde (deel)sanering op de hiervoor genoemde locatie.

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de geldigheidsduur van het saneringsplan verlengd tot 31 december 2022.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ingestemd met de uitgevoerde (deel)sanering op de locatie wegbermen vallend onder het raamsaneringsplan in de gemeente Opmeer.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 8 oktober tot 19 november 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.