9 juli 2020 Beschikking Stationsweg 114 te Heerhugowaard

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een besluit genomen over de bodemkwaliteit op de locatie Stationsweg 114 te Heerhugowaard. Het besluit is aangevraagd door PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland .

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 9 juli tot 20 augustus 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met De heer N.G.P. Bizot, tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.