Ondermandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) maakt bekend dat hij op 13 oktober 2014 het ‘Ondermandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014’ heeft genomen. In dit besluit staat vermeld welke medewerkers van de RUD NHN brieven en besluiten van de RUD NHN namens het college mogen tekenen of het college mogen vertegenwoordigen in rechtszaken.

Dit besluit treedt in werking op de dag dat het bekend is gemaakt en werkt terug tot 13 oktober 2014.

Dit besluit ligt met ingang van 15 oktober 2014 gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage. Tijdens openingstijden kan het besluit worden ingezien bij de RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn.