Vergunningen en Ontheffingen

Per 1 juli 2021 worden alle bekendmakingen gepubliceerd op de website: https://www.officielebekendmakingen.nl.
Vergunningen op de Wet natuurbescherming van vóór 1 juli 2021 vindt u nog wel op onze website.