01-06-2021 PMV stiltegebieden Jan Ayeslag 12 te Den Burg (Texel)

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 4.27 van de Omgevingsverordening NH 2020 een ontheffing te verlenen aan Strandpaviljoen Twaalf. De ontheffing betreft het inzetten en gebruiken van meerdere muziekinstallaties tijdens het muziekfestival Sunny Side Up gehouden op 30 en 31 juli 2021 aan de Jan Ayeslag 12 te Den Burg. De ontheffing heeft betrekking op het stiltegebied ‘Texel-West’. Het te nemen besluit wordt voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.336814) liggen vanaf 28 mei tot 10 juli 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn tevens in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via (088)10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.