01-07-2020 Wet natuurbescherming Provinciale weg N239 (15.5-17.5), Hollands Kroon en Opmeer