02-09-2020 Wet natuurbescherming 'De Industrieel' - Westzijde, Zaandam (Besluit van 29 juli 2020)