02-01-2018 Wet natuurbescherming Geniedijk, gemeente Haarlemmermeer