02-12-2019 Wet natuurbescherming Louis Pasteurstraat 1, Haarlem