02-12-2020 Wet natuurbescherming Gerbrandtslaan 18, Schoorl