03-04-2020 Wet natuurbescherming Lijnbaan en Zonnelaan, Krommenie