03-05-2018 Wet natuurbescherming Kraggeveen 5, Purmerend