03-09-2020 Wet natuurbescherming Camping Sanduyn, Oude Heereweg 24, Schoorl