04-06-2020 Wet natuurbescherming Noord-Holland (Rijksuniversiteit Groningen)