04-07-2018 Wet natuurbescherming Naardermeer, gemeente Naarden