05-02-2018 Wet natuurbescherming Waterlandlaan 42-46, Purmerend