05-02-2020 Wet natuurbescherming Molenbuurt, Hoorn