05-02-2020 Wet natuurbescherming Spatterstraat, Wormer