05-03-2018 Wet natuurbescherming Buikslotermeerdijk, Amsterdam