06-02-2019 Wet Natuurbescherming Noorderhoofd, Haven van Amsterdam