06-07-2020 Wet natuurbescherming Gentiaanbuurt blok 6 en 7, Amsterdam