06-11-2020 Wet natuurbescherming Duinweg 21, Schoorl