06-12-2017 Wet natuurbescherming Jadestraat 1, Alkmaar