07-05-2018 Wet natuurbescherming Hoornderweg 7, Den Burg (Texel)