07-12-2017 Wet natuurbescherming Oude Parklaan 15-95, Castricum-Bakkum