08-07-2021 Wet natuurbescherming Hoefplein, Alkmaar