09-01-2020 Wet natuurbescherming De Boomberg aan de Vaartweg, Hilversum